Fortrolighedspolitik

I. Behandling af personoplysninger
Opfyldelse af den forpligtelse, der følger af bestemmelserne i art. 12-14 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95 /46/EF oplyser vi, at:

 1. Persondataadministrator
  Administrator af dine persondata er OK Trapper, med hjemsted i 7330 Brande Rutevejledning, ul.Stadionale 2, CVR 40297235, e-mailadresse: info@trae-trapper.dk, telefonnummer +45 2845 3076.
 2. Formål med behandling af personoplysninger
  Behandlingen af ​​dine personoplysninger kan finde sted til følgende formål:
  a) Formål med behandlingen: Alle aktiviteter relateret til forberedelse, indgåelse, korrekt udførelse og opsigelse af kontrakter.
  Behandlingsperiode: Indtil kontraktens udløb, og efter dette tidspunkt, til andre formål relateret til kontrakten, fx perioden for sikring af eventuelle krav.
  Retsgrundlag: Forordning, art. 6 afsnit 1 bogstav b).
  b) Formål med behandlingen: Alle aktiviteter relateret til forberedelse, indgåelse, korrekt udførelse og opsigelse af kontrakter, som du ikke er part i.
  Behandlingsperiode: Indtil kontraktens udløb, og efter dette tidspunkt, til andre formål relateret til kontrakten, fx perioden for sikring af eventuelle krav.
  Retsgrundlag: Forordning, art. 6 afsnit 1 bogstav f).
  c) Formål med behandlingen: Gennemførelse af aktiviteter udført på baggrund af de afgivne samtykker, herunder: oplysninger om Administrator og dennes aktiviteter, markedsføring foretaget via elektroniske kanaler og telefon, udarbejdelse og afsendelse af bestilte kommercielle tilbud, svar på afsendte beskeder via administratorens hjemmeside.
  Behandlingsperiode: Indtil samtykkerne trækkes tilbage.
  Retsgrundlag: Forordning, art. 6 afsnit 1 bogstav og). Med hensyn til situationen i punkt 3, litra a) a-b, afgivelse af personoplysninger er frivillig, men nødvendig for at opnå de angivne formål.
 3. Kilder til indhentning af personoplysninger
  Vi behandler dine personoplysninger indhentet direkte fra dig (f.eks. data angivet på formularer) samt indhentet fra andre offentligt tilgængelige kilder.
 4. Modtagere af persondata
  Modtagerne af dine personlige data kan være:
  a) offentlige myndigheder eller enheder, der er bemyndiget til at anmode om adgang til eller modtage personoplysninger på grundlag af lovbestemmelser,
  b) enheder, som af administratoren er betroet behandlingen af ​​personoplysninger på grundlag af indgåede kontrakter, fx regnskabskontorer, advokatfirmaer, trykkerier, kurerpakkeudbydere, it-tjenesteudbydere og andre tjenester, der behandler data på vegne af administratoren,
  c) enheder, som du har givet samtykke til videregivelse og behandling af dine personoplysninger. Administratoren vil ikke overføre dine personlige data til tredjelande eller internationale organisationer.
 5. Datalagringsperiode
  Dine personlige data vil blive opbevaret i den periode, hvor du samarbejder med dig eller den enhed, du repræsenterer. Efter dette tidspunkt, for forældelsesperioden for krav relateret til dette samarbejde eller den periode, der er nødvendig for at opfylde de forpligtelser, der er pålagt af almindelig gældende lovgivning. Dine personoplysninger, der behandles på grundlag af samtykke, vil blive opbevaret i dens gyldighedsperiode, dvs. indtil de trækkes tilbage. Efter dette tidspunkt, i den periode, der er nødvendig for at opfylde de forpligtelser, der er pålagt af almindelig gældende lovgivning.
 6. Beføjelser
  Du har ret til:
  a) anmode om adgang til personoplysninger om dig,
  b) anmode om berigtigelse af personoplysninger vedrørende dig,
  c) anmode om sletning eller begrænsning af behandlingen af ​​personoplysninger vedrørende dig,
  d) gøre indsigelse mod behandlingen af ​​personoplysninger vedrørende dig,
  e) anmode om overførsel af personoplysninger om dig,
  f) indgive en klage til tilsynsorganet. Det detaljerede omfang af dine rettigheder som registreret er inkluderet i kapitel III i GDPR med titlen: “Den registreredes rettigheder”.
 7. Automatiseret beslutningstagning
  Dine personoplysninger vil blive behandlet på en automatiseret eller delvist automatiseret måde. De vil dog ikke blive brugt til at træffe beslutninger udelukkende baseret på automatiseret behandling, herunder profilering.
 8. Politikændringer
  Administratoren forbeholder sig retten til at ændre denne politik og opdatere den.

II. Cookiepolitik

“Cookies” er små tekstfiler, der indeholder IT-data, der er gemt på brugernes enheder, og som er beregnet til brug af hjemmesider. “Cookies” tillader bl.a. vise websteder, der er skræddersyet til individuelle præferencer og indeholder normalt webstedets adresse, lagringstid på brugerens enhed og din egen unikke identifikator.

Vi bruger session (midlertidige) og permanente cookies. Sessionscookies gemmes på brugerens enhed, indtil man logger ud af hjemmesiden eller slukker for webbrowseren. Til gengæld gemmes permanente “Cookies” i en defineret tidsperiode, som bestemmes af parameteren indeholdt i “Cookies”-filen.

Vi bruger oplysningerne i “Cookies” til at levere forskellige værktøjer og funktioner på hjemmesiden og til at indsamle generelle statistiske data. Dette giver os mulighed for at identificere, hvordan brugere bruger hjemmesiden og giver os mulighed for at forbedre dens struktur og indhold. Vi understreger, at personlige data indsamlet ved hjælp af “Cookies” er krypteret på en måde, der forhindrer adgang til dem for uautoriserede personer. De forhindrer også personlig identifikation af brugeren.

Du kan ændre indstillingerne for “Cookies” i din webbrowser og slette dem manuelt. Passende information om brugen af ​​”Cookies” og mulige konfigurationer er tilgængelige i indstillingerne, afhængigt af typen af ​​browser.

Detaljeret information om ændring af indstillingerne for “Cookies” og sletning af dem selv i de mest populære webbrowsere er tilgængelig i webbrowserens hjælpesektion og på følgende websteder:

Du er altid meget velkommen
til at skrive en mail eller ringe

Telefontid
Mandag - fredag:
09.00 - 16.00

Tilbud

Bedøm
trappen